תחרות הסיפור הקצרצר – Flash-Fiction

You are here:
Home תחרות הסיפור הקצרצר – Flash-Fiction

כותבות וכותבים מוזמנים להגיש סיפורים קצרצרים שאורכם עד 100 מילים בכל נושא ובכל סגנון העולה על דעתכם.

לתחרות שני שלבים:
1. תחרות ישראלית
2. תחרות אירופאית

בשלב הראשון יש להגיש טקסט של עד 100 מילים בשפה העברית, כאשר מתוך הטקסטים המוגשים ייבחר הטקסט הזוכה בתחרות הישראלית.
הטקסט הזוכה במקום הראשון יעלה לשלב השני ויוגש כמועמד סופי לתחרות האירופאית.

– לזוכה/ים בשלב הראשון של התחרות (תחרות ישראלית) יוענקו פרסים מטעם ״סדנאות הבית״:
מקום ראשון: 50% הנחה לאחת מסדנאות הכתיבה של סדנאות הבית.
מקום שני: שובר לשלושה מפגשים חד פעמיים בסטודיו סדנאות הבית ביפו (ניתן לבחור בין סדנאות כתיבה חד פעמיות / מפגשי יוצרים וכו׳).

– לזוכה בשלב השני של התחרות (התחרות האירופאית) יוענק פרס כספי של 600 €, בתוספת טיסה ולינה של שני לילות בבריסל.

*** את הטקסטים יש להגיש דרך הקישור להלן, באתר ״תוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (EACWP)״ בלבד!
המועד האחרון להגשת הטקסטים הוא ה 1 במרץ 2018.

כללי התחרות בעברית ולינק להגשה בהמשך העמוד, יש לקרוא בעיון את הכללים טרם ההגשה!

תחרות הסיפור הקצר – Flash-Fiction

EACWP Flash-Fiction Contest
Hebrew Rules

תוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (EACWP)

תחרות הסיפור הקצר

יוזמה זו נועדה לקדם ולעודד יצירה ספרותית באירופה ולחבר יחד סופרים אירופיים בתחרות משותפת. חלק ממטרות התחרות הן:
– לעודד אזרחות אירופית באמצעות חילופי תרבות וספרות.
– לקדם כתיבה יצירתית בשפות האירופאיות השונות כדרך לשמר את ההיסטוריה הלשונית היקרה שלנו.
– לעודד ולטפח כישרונות בתחום הכתיבה היצירתית באירופה.

דרישות הגשה:

זכאות:

1. התחרות פתוחה לכל משתתף המתגורר באירופה (כולל מדינות הקשורות מבחינה תרבותית לאירופה כגון רוסיה, טורקיה וישראל).
2. נציגים, מורים ואנשי צוות מטעם תוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (EACWP) אינם יכולים להשתתף בתחרות.

כללי ההגשה:

1. על המשתתפים להגיש טקסט עלילתי קצר בן 100 מילים לכל היותר (לא כולל כותרת).
2. מקום ההתרחשות של העלילה חייב להיות באירופה (כולל מדינות הקשורות מבחינה תרבותית לאירופה כגון רוסיה, טורקיה וישראל).
3. לא ניתן להגיש טקסט ללא שם / כותרת, או ללא זכויות יוצרים מלאות בטקסט.
4. לא ניתן להגיש טקסט אשר פורסם או זכה בעבר בפרס בתחרות ארצית או בינלאומית.
5. את הטקסטים יש להגיש באמצעות הטופס הדיגיטלי שבאתר EACWP, בהתאם לשפות המשתתפות (אנגלית, ספרדית, קטלאנית, פורטוגזית, איטלקית, צרפתית, גרמנית, הולנדית, דנית, פינית, שוודית, עברית וטורקית). על מנת שהטופס יהיה קביל יש למלא את כל השדות הנדרשים.
6. כל משתתף רשאי להגיש טקסט אחד בלבד.

שלבי התחרות:

1. לתחרות שני שלבים, שלב ראשון: תחרות לאומית (ישראלית) ושלב שני: תחרות אירופאית.
2. בשלב הראשון יש להגיש את הטקסט בשפה העברית בלבד.
3. המוסד המייצג בישראל (״סדנאות הבית״) יקבל את הטקסטים, יקרא אותם ויבחר מתוכם את הטקסט הזוכה.
4. כל מוסד זוכה רשאי להגיש לשלב התחרות השני (התחרות האירופאית) טקסט אחד בלבד.
5. הטקסט הזוכה במקום הראשון בתחרות המקומית יתורגם לאנגלית על מנת לעבור לשלב התחרות האירופאית, כאשר תרגום הטקסט הזוכה לאנגלית הינה באחריותו/ה הבלעדית של הזוכה.
6. הזוכה בסבב התחרות השני ייבחר על ידיי חבר המושבעים האירופאי.

לו״ז התחרות:

1. טופס ההשתתפות ייפתח להגשות ב – 15 בינואר (2018) בשעה 13:00 (לפי שעון מרכז אירופה) ויסגרו ב 1 במרץ (2018), בשעה 13.00 (לפי שעון מרכז אירופה). טקסטים שיוגשו לפני או אחרי מועדים אלה זו יפסלו.
2. הזוכים בתחרות המקומית יוכרזו עד ה 15 לאפריל. הזוכה במקום הראשוןן בשלב התחרות המקומית יעלה/תעלה לשלב השני של התחרות – התחרות האירופאית.
3. כל הטקסטים של משתתפי התחרות האירופאית יפורסמו באתר האינטרנט של תוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (EACWP) עד ה 23 באפריל 2018 לכל המאוחר.
4. הצבעות שיתקבלו דרך אתר האינטרנט של תוכנית האיגוד (EACWP) בין ה 23 באפריל ועד ה 23 למאי יילקחו בחשבון על ידיי שופטי התחרות האירופאית.
5. הזוכה בתחרות האירופאית יוכרז ב -30 ביוני 2018.
6. לזוכה בתחרות האירופאית יוענק פרס כספי של 600 €, בתוספת טיסה ולינה של שני לילות בבריסל.
7. טקס הענקת הפרס יתקיים בבריסל בספטמבר 2018 (תאריכים מדויקים יוכרזו בהמשך). חובה על הזוכה האירופי להשתתף בטקס על מנת לקבל את הפרס. במקרה של היעדרות, הפרס יכול להיות מוענק למשתתף הבא עם המספר הקולות הגבוה ביותר, או להישלל / להתבטל ע״פ שיקול דעת השופטים.

חבר המושבעים והפצה:

1. חבר המושבעים הבינלאומי יאושר על ידי נציגי כל מוסדות האיגוד האירופאי לכתיבה יצירתית (EACWP) המעורבים בתחרות.
2. כל הטקסטים שיעלו לשלב התחרות האירופאית יפורסמו באתר האינטרנט של תוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (EACWP) – eacwp.org .
3. הגשת טקסט לתחרות מהווה הסכמה מצד הזוכים (בכל אחד משלבי התחרות), לפרסום הטקסטים באתר האינטרנט של תוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (EACWP), כמו גם בפרסומים אחרים הקשורים בתוכנית האיגוד עצמה (EACWP) או במוסדות נוספים המשויכים או קשורים לה.
4. בהשתתפות בתחרות, מקבלים המגישים על עצמם את כל כלליי התחרות לסיפור הקצר של תוכנית האיגוד האירופאי לכתיבה יוצרת (EACWP). משתתפים שלא יעמדו בכללים ובדרישות התחרות, השתתפותם תיפסל.
5. חבר המושבעים הבינלאומי רשאי לקבל החלטות על מנת לפתור כל סכסוך או מצב בלתי צפוי.
6. אם קיימים הבדלים בין הגרסה המתורגמת של כללים אלה לבין הגרסה האנגלית של כללים אלה, יש להתייחס לכללים בגרסה האנגלית כנכונים.

טיפול בנתונים פרטיים:

1. הנתונים האישיים שסופקו על ידי המשתתפים בטופסי הרישום של התחרות יכללו בקובץ שהוא באחריותה של EACWP, אשר כתובתו רשומה בספרד, מדריד:
C / Covarrubias 1, CP 28010
עם זיהוי מס חברות: ESG86220266 (CIF), בהתאם עם הוראות החוק האורגני 15/1999 מיום 13 בדצמבר בדבר הגנת נתונים אישיים, במטרה לנהל את השתתפות המשתמשים בקידום שמוסדר בכללים אלה.
2. יתר על כן, המשתתפים מסכימים לספק את הנתונים שלהם כדי לקבל מידע ופרסום של פעילויות של EACWP או פעילויות מטעם מוסדות ה EACWP.
3. למגישים זכות מלאה לדרוש תיקון או מחיקה / ביטול של נתונים אישיים שאינם מדויקים. זכויות אלה ניתן לבצע באמצעות טופס יצירת קשר הראשי של ה EACWP.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת המייל: sadnaothabait.competition@gmail.com
אין להגיש טקסטים למייל!
הטקסטים המוגשים דרך אתר האיגוד מועברים לשופטי התחרות הישראלית באופן אנונימי,
טקסטים שישלחו לכתובת המייל לא יועברו לידיי השופטים.