בשיתוף פעולה מיוחד של "סדנאות הבית" ו"החברה הגיאוגרפית"
רענן ועומר יוצאים לכתוב את עצמם בפריז, ומזמינים אתכם להצטרף!

שישה ימים של טיול, כתיבה, השראה וחוזר חלילה.
לפרטים והרשמה