אורית גידלי

You are here:
Home אורית גידלי

משוררת, סופרת ילדים, ובעלת בלוג היצירה "ג'ינג".

אורית הנחתה סדנאות כתיבה במוסדות שונים ביניהם אוניברסיטת תל אביב והמכללה למנהל.

מזה 15 שנה היא מנחה בצוותא עם אשכול נבו את "סדנאות הבית".

ספריה:
עשרים נערות לקנא
 הקיבוץ המאוחד, 2004
סמיכות הקיבוץ המאוחד, 2009
נונה קוראת מחשבות כנרת זמורה ביתן, 2011

נונה ומחק האויר כנרת זמורה ביתן, 2015

אורית גידלי

נונה קוראת מחשבות

סמיכות

עשרים נערות לקנא