אורית גידלי

You are here:
Home אורית גידלי

אורית גידלי – משוררת, וסופרת ילדים.

מנחה לכתיבה, מרצה באוניברסיטת תל אביב,

מזה 20 שנה היא מנהלת בצוותא עם אשכול נבו את בית הספר לכתיבה "סדנאות הבית".

ספריה:
עשרים נערות לקנא הקיבוץ המאוחד, 2004
סמיכות הקיבוץ המאוחד, 2009
נונה קוראת מחשבות כנרת זמורה ביתן, 2011
נונה ומחק האויר כנרת זמורה ביתן, 2015
אנשים נגעו בירח כנרת זמורה ביתן, 2018
Twenty Girls to Envy Me מבחר דו-לשוני במהדורה אנגלית-עברית בתרגום מרצלה שולק אוניברסיטת טקסס, 2016
חד קרן מסוג קרנף, כנרת זמורה ביתן, 2019

אורית גידלי

נונה קוראת מחשבות

סמיכות

עשרים נערות לקנא