עסק חברתי

You are here:
Home עסק חברתי

מה זה "עסק חברתי"?

  • כדי שלא נהיה תלויים בכספי ציבור, החלטנו לבסס את המיזם שלנו על עצמאות כלכלית.
  • אנחנו מתחייבים שכל רווחי "סדנאות הבית", אם יהיו כאלה, יושקעו מחדש בקידום הכתיבה והתרבות בישראל ובמלגות לתלמידים מעוטי יכולת.

בשנים האחרונות קיימנו סדנאות כתיבה בספריה לעיוורים, לנוער בסיכון, לחיילים בודדים ואנו מתכננים לפתוח בקרוב סדנאות כתיבה בערבית.

סדנאות כתיבה בספרייה לעיוורים
מי אמר שצריך לראות כדי לכתוב?
"סדנאות הבית" בשיתוף הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, מקיימים סדנאות כתיבה מקצועיות, המונגשת במיוחד לקוראי הספריה. את הסדנאות מובילים מנחים מצוות סדנאות הבית ואשכול או אורית מגיעים להתארח.

סדנאות כתיבה לנוער בסיכון
סדנת כתיבה הינה הזדמנות נדירה לנוער בסיכון לקבל כלים לשכלול יכולת הבעתם, לספר את סיפוריהם האישיים ולהשתמש בדמיון כדי לברוא עולם סיפורי חלופי לחייהם המורכבים. וואטסאפ יהפוך למחולל שירה קבוצתית. נשתמש בסלנג, בסיפורים משפחתיים ובדבק הקבוצתי כהזדמנות להביט במילים בשפה העברית כבנות ברית שניתן לצרוף כדי להביע את העובר עליהם, לרקום סיפורים על מי שלא יהיו ולאחוז בחלומות לעתיד על מי שיוכלו להיות.