Category: אירועים מיוחדים

You are here:
Home אירועים מיוחדים

גלעד כהנא במפגש אישי בסטודיו

גלעד כהנא יספר על אי קיומה של המוזה, הריסת החוצצים בין החיים ליצירה,
על כאב עז כמקפצה ואילתור כדרך חיים. 
נא להגיע עם תת מודע.
המפגש יתקיים ביום ג' 21.11 בין השעות 19:00-20:30
בסטודיו סדנאות הבית, נועם 2, יפו
התשלום בכניסה במזומן בלבד: 35 ש"ח לתלמידים ובוגרים, 50 ש"ח לאורחים.
לפרטים והרשמה