פואטרי סלאם

You are here:

28/02/2015 20:30 - 22:30

קטעי שירה מדוברת, ספוקן וורד, נבואות והגיגים פואטיים, מפרי עטם של המשוררים מקבוצת "פואטרי סלאם ישראל", ומוזיקה חיה שתאולתר במקום.

משוררים: אלן פותלס, יואב טלמור, שירי לדלסקי. מספר המקומות מוגבל, פרטים נוספים והרשמה

Leave a Comment